top of page

Միացի՜ր «Այո՛»-ին, քանի որ քո՝ անգամ փոքրիկ հանգանակության շնորհիվ մենք իրականացնում ենք մի շարք ծրագրեր, որոնք զգալիորեն բարեփոխում են մեր համայնքները։

Ավելի բարեկեցիկ Հայաստանի համար՝

Collage image featuring a mother teaching her daughter on a new library computer and children laughing and playing at an Ayo!-funded summer camp, highlighting the impact of educational and recreational programs.

Created August 1st, 2023

Ստեղծվել է՝

Մեր գործընկերները

Մեր գործընկերները

Աջակիցներ
(30)
Project Goal

Պատճենվել է

Կիսվել
Project Budget